Tilbage

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har udbygget Panum med Mærsk Bygningen. Den nye bygning på hele 42700 m² er et 15 etages højt forskertårn, der har til formål at blive internationalt centrum for forskning og undervisning i sundhed og sygdom.

Bygherren på et af landets største byggeprojekter er Bygningsstyrelsen, og som en del af Klima-, Energi - og Bygningsministeriet har Bygningsstyrelsen en særlig rolle, i forhold til at pege på muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger, samt vejlede og inspirere andre med energirigtige og arbejdsmiljømæssige løsninger.

Hos Bygningsstyrelsen har man prioriteret arbejdstilsynets krav om at byggeriet skulle udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. For at håndtere disse krav fokuserede man på at anvende vinterforanstaltninger, der giver håndværkerne det optimale arbejdsmiljø under vinterbyggeriet. Hensigten var at sikre håndværkerne mod skadelige påvirkninger fra vejret. Eftersom arbejdet skulle foregå i høje åbne konstruktioner var det nødvendigt at afskærme håndværkerne mod kulde, blæst og nedbør i vinterperioden.

Klik på nedenstående link for at læse hele referencehistorien.

ref-billede