Støvvægge

 • 100 % støvtæt
 • Sikrer rene arbejdsprocesser på begge sider af modulet
 • Sikrer gennemstrømning af dagslys
 • Ingen løbende vedligeholdelse
 • Minimerer trækgener
 • Fås med eller uden døre

Indvendige vægge

Støvvægge:

100 % støvtæt væg, som effektivt aflukker og rumopdeler arbejdspladsen fra det øvrige byggeri

Støvvæggen er en støvtæt og vedligeholdelsesfri afskærmning mod slibe- og byggestøv mellem byggeplads og den øvrige daglige funktion, da den tillader gennemstrømning af dagslys.

Støvvæggen har en støjreducerende virkning og anvendelses bl.a. på byggepladser i bygninger der skal bevare deres daglige funktion, såsom hospitaler, fabrikker, lufthavne, men også beboelse og lignende. Støvvæggen kan opbygges i uorganisk materiale som imødekommer kravene i eksempelvis fabriksområder og hospitaler. 

contentright-04

Godt at vide:

 • Afskærmer for slibe- og byggestøv og muliggør dermed rent arbejdsmiljø på begge sider af væggen
 • Muliggør rent arbejdsmiljø på begge sider af væggen
 • Kan bruges i fødevare- og medicinalindustrien samt på hospitaler, hvor der kun må anvendes uorganiske byggematerialer
 • Ekstraisolerende vægge – to lag moduler med isolering eller med lignende isolerende materiale i mellem
 • Kan opsættes med en pæn overflade, eksempelvis stofbeklædning eller banner med billede
 • Kan sættes i spænd uden at der bores huller og fås med eller uden døre
 • Sikrer gennemstrømning af dagslys
 • Minimerer trækgener
 • Kan bygges alle steder i alle størrelser

Støvvægge

 • 100 % støvtæt
 • Sikrer rene arbejdsprocesser på begge sider af modulet
 • Sikrer gennemstrømning af dagslys
 • Ingen løbende vedligeholdelse
 • Minimerer trækgener
 • Fås med eller uden døre