Fakta

  • Opfylder kravene i DS/EN 13374 for midlertidige sikkerhedsrækværker.Hent certifikat
  • Opbygget af en aluminiumsramme omkring en isolerende polycarbonat-plade.
  • U-værdi på 2,8 W/o C/m2, hvilket svarer til gammeldags termorude.
  • Støjdæmpende med ca. 20 dB.
  • Produktionen er kontrolleret efter ISO 9001 standarder, hvilket sikrer en ensartet høj kvalitet.

Løsninger

Midlertidig aflukning ved nybyggeri og renoveringsopgaver

Facadeaflukning:

Interimsaflukning og sikkerhedsrækværk i én arbejdsgang. Systemet består af faste vindue- og dørmodulerne, som kan sammensættes så de aflukker alle åbninger i byggeriet.

Indvendige vægge:

Afskærmning med støvvægge, skillevægge og støjreducerende vægge i byggeprocessen gør det muligt at skabe rene arbejdsprocesser på begge sider af væggen.

Specialløsninger:

Altiflex specialløsninger tilpasses behovet på den konkrete byggeplads og bidrager til effektive, bæredygtige og energirigtige byggeprocesser.

Fakta

  • Opfylder kravene i DS/EN 13374 for midlertidige sikkerhedsrækværker. - Hent certifikat
  • Opbygget af en aluminiumsramme omkring en isolerende polycarbonat-plade.
  • U-værdi på 2,8 W/o C/m2, hvilket svarer til gammeldags termorude.
  • Støjdæmpende med ca. 20 dB.
  • Produktionen er kontrolleret efter ISO 9001 standarder, hvilket sikrer en ensartet høj kvalitet.