+45 44 24 22 84

Nyheder

Interimaflukninger til byggeprojektet Kalvebod Fælled skole

Altiflex er stolte af også at levere interimaflukninger til byggeprojektet Kalvebod Fælled skole, der skal stå opført og klar i 2018.

MT Højgaard som har hovedentreprisen på byggeriet har valgt Altiflex modulsystemet til at aflukke byggeriet i vinterperioden - så indvendige arbejder kan udføres hurtigere samt med stor varmebesparelse.

Skolen bliver en fem etager høj cirkulær bygning med synligt råhus i beton og udvendig aluminiumsfacade. Det samlede bygningsanlæg er ca. 11.560 m² i bruttoetageareal, plus en tagterrasse på ca. 972 m².

ref-billede

Støvvægge sikrer 24 familier imod genhusning

Altiflex støvvægge sikrer 24 familier i Tibberup imod genhusning!

Det er et generelt problem for mange foreninger at skulle genhuse familier på grund af renovering af eksisterende byggerier. Det er dyrt og besværligt for alle parter at skulle finde egnede midlertidige boliger. Ikke mindst for beboerne, som for en periode skal flytte hele deres liv, og på ny finde sig tilrette og skabe tryghed for hele familien i uvante omgivelser.

I Tibberup fandt entreprenøren i samarbejde med Altiflex, en for alle holdbar løsning. Altiflex har monteret en 100 % støvtæt væg, som effektivt aflukker og rumopdeler arbejdspladsen fra beboernes private hjem.

Altiflex støvvæggen er vedligeholdelsesfri afskærmning mod slibe- og byggestøv mellem byggeplads og den øvrige daglige funktion, og tillader gennemstrømning af dagslys, så beboerne undgår mørke rum. Tilgang til byggepladsen er sikret ved installation af en solid støvtæt dør.

Samtidig har støvvæggen en støjreducerende virkning som mindsker generende lyde fra det omgivende byggeri.

Altiflex opfylder kravene i DS/EN 13374 for midlertidige sikkerhedsrækværker.

For yderligere information omkring Altiflex fleksibel moduler og støvvægge kontakt Altiflex på 44 24 22 84.

ref-billede

ref-billede

Side 1 ud af 10