+45 44 24 22 84

Nyheder

Rigets Sterilcentral sparer 60%

Rigshospitalet opfører en fuldautomatiseret sterilcentral. Konceptet er banebrydende og bliver det første af sin slags i verden.

Altiflex aflukker hele byggeriet I vintersæsonen, og sikrer hermed kontinuerlig drift i byggeprocessen, uanset vind og vejr – til glæde for bygherre, men I særlig grad håndværkerne.

Altiflex systemet er ligeledes foretrukket I projektet, da vi slipper for løbende vedligeholdelse - specielt I forbindelse med storme, som vi jo må påregne i efterårs- og vintersæsonen – udtaler den projektansvarlige.

Altiflex fleksible modulsystemer – aflukker alle 2000 m2 med midlertidige vinduer, døre og porte.

Altiflex systemet er monteret med tætninglister og har derfor resulteret I en stor reducering af varmeregningen på over 50% - dette til gavn for miljøet og byggeriets økonomi.

Endvidere har dette også bidraget til reducerede støjgener, både for støjen fra byggepladsen, men bestemt også for håndværkerne, da vejen er åben i byggeprocessen og der dagligt kører tusinder af trafikanter igennem byggeriet orienterer Lasse Ramskov fra Altiflex.

På sterilcentralen er Altiflex modulerne forsynet med tætninglister og lukker byggeriet helt tæt – hvilket resulterer I besparelser på varmeudgifter med op til 60%. Altiflex modulerne genanvendes og alt unødig spild undgåes – det styrker CO2-regnskabet.

Altiflex er monteret som store porte – der gør tilgang af materialer langt nemmere I byggeprocessen.

Sterilcentralen er det første og eneste fuldautomatiske sterile hospitalslager- og pakkeanlæg i verden, hvorfor de involverede parter i projektet må siges at have udført pionérarbejde. Hermed spares tunge løft og ensidige gentagne arbejder, samtidig med at anlægget får stor kapacitet.

Den nye sterilcentral vil derfor være state-of-the-art og komme til at fungere som et udstillingsvindue for Danmark som foregangsland på sterilområdet, og som en løsning, der kan eksporteres til udlandet. Projektet er et resultat af et unikt samarbejde mellem det offentlige og det private.

Bygningen bliver den første af to sterilcentraler i Region Hovedstaden, på henholdvis Rigshospitalet og Herlev Hospital. Formålet med byggeriet er bl.a. at sikre at steriliseringen af instrumenter og operationsudstyr, i fremtiden lever op til de standarder, som den danske kvalitetsmodel foreskriver.

Bygningen bliver den første af to sterilcentraler i Region Hovedstaden, på henholdvis Rigshospitalet og Herlev Hospital. Formålet med byggeriet er bl.a. at sikre at steriliseringen af instrumenter og operationsudstyr, i fremtiden lever op til de standarder, som den danske kvalitetsmodel foreskriver.

Rigshospitalets sterilcentral kommer til at dække Rigshospitalet, Gentofte, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, mens Herlev sterilcentral kommer til at dække Herlev, Nordsjælland, Glostrup og Hvidovre/Amager Hospital.

ref-billede

ref-billede

ref-billede

ref-billede

BLOX - et byggeri af international klasse

BLOX sparer op til 50% på varmeregningen med Altiflex interimaflukninger

BLOX er fysisk bygget op omkring en række blokke, stablet forskudt oven på hinanden. BLOX rummer også mange funktioner, der ligesom klodser, bygger ovenpå og understøtter hinanden. Derfor er navnet BLOX!

En af de største udfordringer er at fastholde momentet, så vi ikke går i stå fortæller Ole Kongsbak der er direktør for BLOX byggeriet. Det er et stort projekt, og der er utrolig mange facetter som skal koordineres for at sikre fremdrift og levering til aftalt tid.

Vi har hos BLOX prioriteret arbejdstilsynets krav om at byggeriet skulle udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. For at håndtere disse krav fokuserede man på at anvende vinterforanstaltninger, der giver håndværkerne det optimale arbejdsmiljø under vinterbyggeriet. Eftersom arbejdet skulle foregå I åbne konstruktioner var det nødvendigt at afskærme håndværkerne mod kulde, blæst og nedbør i vinterperioden.

Altiflex har bidraget med aflukning af facaderne, på BLOX / Bryghuset, hvorved det indvendige arbejde har kunne starte op tidligere i processen og sikret et godt arbejdsmiljø for de mange faggrupper af håndværkere fortæller direktør Ole Kongsbak.

Altiflex systemet er monteret med tætninglister og har derfor resulteret I en stor reducering af varmeregningen på over 50% - dette til gavn for miljøet og byggeriets økonomi.

Endvidere har dette også bidraget til reducerede støjgener, både for støjen fra byggepladsen, men bestemt også for håndværkerne, da vejen er åben i byggeprocessen og der dagligt kører tusinder af trafikanter igennem byggeriet orienterer Lasse Ramskov fra Altiflex.

Sikkerhedsrækværk er en del af Altiflex systemet og er tilvalgt uden ekstra udgifter, da Altiflex er certificeret til og opsætte moduler med godkendelsen efter EN-13374

ref-billede

ref-billede