Nyheder

Enestående byggeri på Aarhus Havn

OK-Z-hus

 

Totalentreprenøren A. Enggaard har valgt Altiflex til at interimsaflukke Z-huset, der opføres ved havnefronten på Aarhus Havn. Med den effektive afskærmning som Altiflex systemet tilbyder, holdes vind og vejr ude af byggeriet og energiforbruget til opvarmning og udtørring reduceres betydeligt. Leverancen sker i samarbejde med Paschal, som er udlejningspartner hos Altiflex.

Energieffektiv byggeplads og bedre totaløkonomi

Hvordan opnås en energieffektiv byggeplads hvor arbejdsmiljøet i vinterbyggeriet optimeres og samtidig sikre en bedre totaløkonomi på byggeprojektet?

Axeltorv

Altiflex systemet anvendes ved nybyggeri eller renoveringsopgaver, og giver håndværkerne et sundere arbejdsmiljø med effektivt værn mod træk og kulde samt et varmere og behageligere arbejdsklima. Systemet giver en effektiv interimsaflukning under bygningsprocessen, hvilket er med til at reducere varmetabet markant. Med effektiv interimsaflukning minimeres tilførslen af fugt under byggeriet og udtørring af byggeriet kan gennemføres langt hurtigere. Dermed kan det indvendige arbejde igangsættes Disse udfordringer har Altiflex fundet en løsning på med deres innovative aflukningssystem til byggeriet.

Altiflex tilbyder et unikt og patenteret system, der anvendes til midlertidige aflukning af facader, indvendige vægge, døre/porte og opbevaringsrum. Altiflex systemet består af faste moduler og døre i forskellige størrelser, der kan kombineres og tilpasses i højde og bredde, så de effektivt aflukker en hver åbning i byggeriet. De fleksible moduler isolerer som en termorude og kan genanvendes fra byggesag til byggesag, eller fra en etage til anden.
Altiflex systemet anvendes ved nybyggeri eller renoveringsopgaver, og giver håndværkerne et sundere arbejdsmiljø med effektivt værn mod træk og kulde samt et varmere og behageligere arbejdsklimaSystemet giver en effektiv interimsaflukning under bygningsprocessen, hvilket er med til at reducere varmetabet markant. Med effektiv interimsaflukning minimeres tilførslen af fugt under byggeriet, og udtørring af byggeriet kan gennemføres langt hurtigere. Dermed kan det indvendige arbejde igangsættes tidligere, til gavn for både tidsplan og budget.         

Virksomheder, institutioner og boliger der skal bevare deres daglige drift under renoveringsprocessen kan med fordel anvende Altiflex. Altiflex systemets midlertidige skille- og støvvægge sikrer rene arbejdsprocesser på begge sider af modulerne og reducerer støjgener op til 20dB.

Med Altiflex systemet får du mange fordele i en løsning.

  •      Altiflex aflukker byggeriet effektivt og er indbrudshæmmende
  •      Altiflex er godkendt som sikkerhedsrækværk i henhold til EN13374
  •      Altiflex sikrer bedre arbejdsmiljø med effektivt værn mod træk og kulde        
  •      Altiflex reducerer støjgener op til 20dB
  •      Altiflex reducerer varmtabet markant og giver store energi besparelser

Altiflex systemet har været med til at forbedre byggeprocessen under opbygningen af Axel Towers, Bryghuset BLOX, Z-huset, Mærsk Bygningen på Panum, Bella Sky Hotel, Carlsberg byen m.m.

Se mere om Altiflex systemet her