Om os

Kom bag om Altiflex

Mission, Vision & Værdier

Mission

Vi vil påvirke byggebranchen til at tænke nye løsninger som fremmer miljø og bæredygtighed, giver forbedret arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen samt en øget industrialisering af byggeprocessen og økonomiske fordele til vores kunder.

Med en målrettet indsats mod branchens ledende aktører øger vi anvendelsen af vores fleksible system af moduler til interimsaflukning i byggeriet, herunder facader, indvendige støv- og støjreducerende vægge, midlertidige døre samt en række andre formål.

Vision

Vi ønsker at gøre Altiflex Systemet til det naturlige og foretrukne valg inden for midlertidig aflukning i byggebranchen.
Vores kunder – udlejningsvirksomheder, håndværkere, entreprenører, bygherrer og rådgivere – ser os som en kompetent leverandør og sparringspartner som skaber værdi for dem i byggeprocessen. Altiflex’ brand forbindes helt naturligt med vores kerneydelser; bæredygtighed, forbedret arbejdsmiljø og økonomiske fordele.

Vi vil fortsætte virksomhedens udvikling og vækst gennem øget kendskab til vores løsninger og etablering af samarbejde med partnere som varetager udlejning af vores systemer i Danmark såvel som internationalt. 

Værdier

Altiflex føler et stort ansvar for at sætte fokus på bæredygtighed og værdiskabelse i byggeprojekterne. Dette gælder både bevidstheden omkring totaløkonomi, miljø, arbejdsmiljø og energiforbrug, men vi føler også et socialt ansvar for vores samarbejdspartnere og leverandører.

Vi har tre grundlæggende ansvarsværdier:

Miljømæssig ansvarlighed
Økonomisk ansvarlighed
Social ansvarlighed

Det er gået stærkt - og vi fortsætter væksten

Altiflex har udviklet sig til at være en succesfuld forretning og er i dag inde i en rivende udvikling fra håndværksvirksomhed til industrivirksomhed. Geografisk har udlejningen tidligere primært foregået i Storkøbenhavn, men Altiflex har siden ekspanderet internationalt både i og uden for Europa. Altiflex har et stort markedspotentiale både i Danmark og ikke mindst internationalt, i lande hvor der er fokus på optimering af byggeprocessen, bæredygtighed og hvor der stilles krav til arbejdsmiljø, herunder sikkerhed, trækgener, opvarmning.

Vi fokuserer nu på at opbygge relationer og aftaler med Partnere, som skal varetage udlejning af Altiflex moduler til entreprenører og andre relevante kundegrupper. For at hjælpe denne proces godt på vej vil vi servicere vores Partnere med kontakter, salgsleads, rådgivning og montørkorps så udlejningen af Altiflex moduler kan forløbe enkelt, effektivt og uden besvær.