Vejledning

Målrettet indsats for at yde den bedste vejledning

Altiflex arbejder målrettet for at yde den bedste vejledning til vores samarbejdspartnere. Det er vigtigt for os, allerede tidligt i planlægningsprocessen, at tilbyde kvalificeret vejledning og konkrete løsninger til interimsaflukning af dit byggeprojekt.

Ved at deltage i planlægningsprocessen kan vi med Altiflex interimsaflukning sikre, at dit byggeri er optimalt beskyttet mod vind og vejr. Med en sund planlægningsproces er det muligt at komme mange udfordringer i forkøbet, og med Altiflex systemet får du en løsning med færre processer, enklere styrring, reduceret risiko og bedre totaløkonomi på det samlede byggeprojekt. 

Tænk energi
Læs mere her

 

Altiflex vejledning

Altiflex assisterer udlejere, entreprenører og bygherrer ved større og komplekse projekter med kvalificeret rådgivning om den bedste interimsaflukning til dit projekt. I denne proces er det afgørende at vores kunders konkrete behov bliver varetaget ud fra de bedste forudsætninger, som både gavner byggeriet, arbejdsmiljøet, bundlinjen og miljøet.

Vi er specialister i interimsaflukning til byggeriet og tilbyder løbende assistance og servicerer både entreprenører, ingeniører, arkitekter og bygherrer. Det er vores mål sammen med vores kunder at finde frem til en professionel og holdbar løsning, der kan gøre det lettere at interimsaflukke, og samtidig fjerne en række ekstraomkostninger og risici fra byggepladsen såvel som fra det overordnede budget. Kontakt os
Kontakt os for mere information

Nytænkning inden for interimsaflukning

Altiflex interimsaflukning er en unik løsning med en række fordele, som ikke fås ved traditionel aflukning med plast og krydsfiner.

For at vælge den mest fordelagtige løsning er det derfor vigtigt at tænke alle faktorer ind i budgetteringen og planlægningen af byggeriet, så man får et retvisende billede af de samlede udgifter. I den traditionelle planlægning opdeler man ofte ansvars- og budgetposterne i ”cigarkasser”, illustreret således:

 • En står for montering
 • En står for vedligeholdelse
 • En står for demontering
 • En står for sikkerhedsrækværk
 • En står for opvarmning
 • En står for udtørring
 • En står for affald

Når omkostningerne opdeles således, er det svært at lave det samlede regnestykke på, hvad brugen af plast og trærammer reelt koster.

Ved brug af Altiflex systemet sikres en bedre totaløkonomi, og det er enkelt at udregne det samlede budget på tværs af de forskellige udgiftsposter.

cigarkasse

Med Altiflex systemet får du:

 • Montering og demontering
 • Ingen løbende vedligeholdelse
 • Et system godkendt som sikkerhedsrækværk
 • En lavere varmeregning, da modulerne isolerer på niveau med en gammeldags termorude
 • Et tørrere byggeri, da det er muligt at aflukke byggeriet fra start og dermed forkorte udtørringstiden markant
 • Intet affald eller bortskaffelse, da alle dele af systemet bliver genbrugt
 • Et sundere arbejdsmiljø uden træk og fugt

Ud over besparelser på energiforbrug til opvarmning giver Altiflex systemet yderligere besparelser på sikkerhedsrækværk, løbende vedligeholdelse samt bortskaffelse af affald.

Ofte indeholder tilbud på interimslukninger med plast, trærammer og krydsfiner ikke demontering, sikkerhedsrækværk, bortskaffelse, vedligeholdelse og affaldsdeponering. På den måde, er det nærmest umuligt at budgettere, hvad plastløsningen reelt koster, eftersom der er en lang række ”usynlige” ekstraudgifter.

Med ordentlig interimsaflukning fra byggeriets start nedsættes udtørringstiden, det bliver lettere at overholde budgetter og tidsplan, og muligt at igangsætte det indendørs arbejde langt tidligere end ved traditionel aflukning.

Med andre ord: Altiflex interimsaflukning giver dig mange løsninger i en.

Produktkompetencer

 

  Trærammer og plastfolie Altiflex moduler
Bedste totaløkonomi x x
Fleksibel løsning til aflukning af byggeriet x x
Tillader gennemstrømning af dagslys x x
Minimerer trækgener x x
Effektivt værn mod vand og fugt i byggeriet x x
Ekstraisolere og gøre 100% støvtæt x x
Sikrer rene arbejdsprocesser på begge sider af afskærmningen x x
Lyddæmpende x x
Godkendt som sikkerhedsrækværk EN13374 x x
Slagfast, brudsikker og indbrudshæmmende x x
Kræver ingen vedligeholdelse under byggeperioden x x
Bedste isoleringsevne og tæthed x x
Kort tørretid x x
Intet affald eller bortskaffelse - alt genanvendes x x
Muligt at aflåse og begrænse tyveri fra byggeriet x x
Mest bæredygtige valg x x

Besparelsesberegner – varmebesparelse

Leje prisberegner