EU Stöd

Under Horisont 2020-programmet från Europeiska Unionen har Altiflex utsetts som stödmottagare för ett projekt för att stärka den internationella spridningen av Altiflex innovativa lösningar för tillfällig vägg- och byggavstängning.

Med detta projekt strävar Altiflex efter att ännu fler kunder utanför Danmark kan dra nytta av våra lösningar och uppnå en effektiv temporär byggnadsavstägning, en optimerad arbetsmiljö och förbättra den totala ekonomin i sina byggprojekt.

 

  • Altiflex mottar stöd från Europeiska Unionens Horisont 2020 Forskning och Innovationsprogram (pris nr 858617) Dansk  |  English  |  Deutsch  |  Svenska