Facader

 • Godkendt som sikkerhedsrækværk
 • Effektiv aflukning af byggeriet i byggeprocessen
 • Muligt at aflåse
 • Isolerende og holder på varmen i byggeriet
 • Ingen løbende vedligeholdelse
 • Intet affald eller bortskaffelse

Facader

Facadeaflukning:

En effektiv facadeaflukning giver en god totaløkonomi og sender et professionelt signal, som gør byggeriet præsentabelt i byggefasen. 

Facadeaflukning er en af de hyppigste anvendte løsninger hos Altiflex. 

Alle modulerne er genanvendelige og energibesparende og kan sammensættes, så de kan lukke alle størrelser vindues- og døråbninger.

Modulerne fås både som faste og oplukkelige, hvilket giver maksimal fleksibilitet.

Godt at vide:

 • Aflukker byggeriet og reducerer tyveri, vind og vandskader
 • Godkendt som midlertidig sikkerhedsrækværk i henhold til EN13374
 • Nemt at lukke fra overkant til loft
 • Beskytter nye vinduer, døre og facader
 • Altiflex moduler sættes i spænd uden at der bores huller. Dette kan være en fordel i eksempelvis renovering af bevaringsværdige bygninger
 • Aflukning med Altiflex moduler sender et professionelt signal, da byggeriet allerede tidligt i byggefasen ser præsentabelt ud
 • Tørretiden mindskes og indvendigt arbejde kan starte hurtigere
 • Systemet er nemt at montere og demontere.
 • Alle modulerne er et effektivt værn mod træk og kulde
 • Sikrer gennemstrømning af dagslys

Facader

 • Godkendt som sikkerhedsrækværk
 • Effektiv aflukning af byggeriet i byggeprocessen
 • Muligt at aflåse
 • Isolerende og holder på varmen i byggeriet
 • Ingen løbende vedligeholdelse
 • Intet affald eller bortskaffelse