Støjreducerende vægge

 • Lyddæmpende afskærmning af støjkilder op til 20 dB
 • Muligt at dobbeltisolerer
 • Minimerer trækgener
 • Sikrer rene arbejdsprocesser på begge sider af modulet
 • Sikrer gennemstrømning af dagslys
 • Ingen vedligeholdelse
 • Fås med eller uden døre

Indvendige vægge

Støjreducerende vægge:

Lyddæmpende afskærmning af støjkilder op til 20 dB og anvendeligt mod særligt støjfyldt arbejde

Altiflex støjvægge kan anvendes hvor der er behov for en midlertidig rumopdeling og der er et ønske om en støjreduktion.

Anvendelsesområderne omfatter bl.a. byggepladser i bygninger der skal bevare deres daglige funktion, eksempelvis hospitaler, fabrikker, lufthavne m.m. eller til opdeling af lagerfaciliteter.

Godt at vide:

 • Ekstraisolerende vægge – to lag moduler med isolering eller med lignende isolerende materiale i mellem
 • Kan bruges i fødevare- og medicinalindustrien samt på hospitaler, hvor der kun må anvendes uorganiske byggematerialer
 • Kan sættes i spænd uden at der bores huller og fås med eller uden døre
 • Kan opsættes med en pæn overflade, eksempelvis stofbeklædning eller banner med billede
 • Effektiv afskærmning for både støj, slibe- og byggestøv der muliggør rene arbejdsprocesser på begge sider af væggen
 • Sikrer gennemstrømning af dagslys
 • Minimerer trækgener
 • Muliggøre rent arbejdsmiljø på begge sider af væggen
 • Kan bygges alle steder i alle størrelser

Støjreducerende vægge

 • Lyddæmpende afskærmning af støjkilder op til 20 dB
 • Muligt at dobbeltisolerer
 • Minimerer trækgener
 • Sikrer rene arbejdsprocesser på begge sider af modulet
 • Sikrer gennemstrømning af dagslys
 • Ingen vedligeholdelse
 • Fås med eller uden døre