Nyheder

Mikael Kremmer tiltræder som ny administrerende direktør i Altiflex.

Den 1. november 2018 tiltræder Mikael Kremmer (48) som ny administrerende direktør i Altiflex.
Der er gennem de seneste år skabt et stærkt fundament for den videre udvikling af Altiflex. Det er vores ambition, at bygge videre på dette, så vi kan realisere vores Vision om at få Altiflex-systemet ud på alle relevante markeder og dermed bidrage til bedre arbejdsmiljø, sikkerhed på byggepladserne, reduceret miljøbelastning og bedre totaløkonomi for aktørerne i byggebranchen.

For at realisere vores Vision så kræver det bl.a. en øget fokus på vores arbejdsprocesser for at kunne håndtere en fortsat vækst på bedst mulig vis. Vækst i antal markeder, antal medarbejdere samt et voksende salg af moduler og døre, fordrer i stigende grad et set-up og en supply chain, som kan håndtere dette optimalt. Mikael Kremmer har i forskellige lederroller arbejdet med organisationsudvikling og vækstscenarier i virksomheder som Nilfisk, Coloplast og Accenture Management Consulting. I funktioner som produktion, indkøb, salg og markedsføring har han fokuseret på at udvikle processer, samarbejdsformer og teams, der kunne håndtere vækst og udvikling. Han kommer umiddelbart fra et job som Senior Vice President / Indkøbsdirektør i Nilfisk, hvor han har været med til at udvikle funktionen fra 40 til 85 medarbejdere med teknisk og kommercielt ansvar for indkøb for mere end 3,5 mia. kr. på tværs af Asien, Europa, samt Nord- og Sydamerika. Som nyuddannet økonom arbejdede Mikael i VELUX' økonomifunktion og som strategikonsulent i The Boston Consulting Group.