Nyheder

Støvvægge sikrer 24 familier imod genhusning

Altiflex støvvægge sikrer 24 familier i Tibberup imod genhusning!

Det er et generelt problem for mange foreninger at skulle genhuse familier på grund af renovering af eksisterende byggerier. Det er dyrt og besværligt for alle parter at skulle finde egnede midlertidige boliger. Ikke mindst for beboerne, som for en periode skal flytte hele deres liv, og på ny finde sig tilrette og skabe tryghed for hele familien i uvante omgivelser.

I Tibberup fandt entreprenøren i samarbejde med Altiflex, en for alle holdbar løsning. Altiflex har monteret en 100 % støvtæt væg, som effektivt aflukker og rumopdeler arbejdspladsen fra beboernes private hjem.

Altiflex støvvæggen er vedligeholdelsesfri afskærmning mod slibe- og byggestøv mellem byggeplads og den øvrige daglige funktion, og tillader gennemstrømning af dagslys, så beboerne undgår mørke rum. Tilgang til byggepladsen er sikret ved installation af en solid støvtæt dør.

Samtidig har støvvæggen en støjreducerende virkning som mindsker generende lyde fra det omgivende byggeri.

Altiflex opfylder kravene i DS/EN 13374 for midlertidige sikkerhedsrækværker.

For yderligere information omkring Altiflex fleksibel moduler og støvvægge kontakt Altiflex på 44 24 22 84.

ref-billede

ref-billede

Rigets Sterilcentral sparer 60%

Rigshospitalet opfører en fuldautomatiseret sterilcentral. Konceptet er banebrydende og bliver det første af sin slags i verden.

Altiflex aflukker hele byggeriet I vintersæsonen, og sikrer hermed kontinuerlig drift i byggeprocessen, uanset vind og vejr – til glæde for bygherre, men I særlig grad håndværkerne.

Altiflex systemet er ligeledes foretrukket I projektet, da vi slipper for løbende vedligeholdelse - specielt I forbindelse med storme, som vi jo må påregne i efterårs- og vintersæsonen – udtaler den projektansvarlige.

Altiflex fleksible modulsystemer – aflukker alle 2000 m2 med midlertidige vinduer, døre og porte.

Altiflex systemet er monteret med tætninglister og har derfor resulteret I en stor reducering af varmeregningen på over 50% - dette til gavn for miljøet og byggeriets økonomi.

Endvidere har dette også bidraget til reducerede støjgener, både for støjen fra byggepladsen, men bestemt også for håndværkerne, da vejen er åben i byggeprocessen og der dagligt kører tusinder af trafikanter igennem byggeriet orienterer Lasse Ramskov fra Altiflex.

På sterilcentralen er Altiflex modulerne forsynet med tætninglister og lukker byggeriet helt tæt – hvilket resulterer I besparelser på varmeudgifter med op til 60%. Altiflex modulerne genanvendes og alt unødig spild undgåes – det styrker CO2-regnskabet.

Altiflex er monteret som store porte – der gør tilgang af materialer langt nemmere I byggeprocessen.

Sterilcentralen er det første og eneste fuldautomatiske sterile hospitalslager- og pakkeanlæg i verden, hvorfor de involverede parter i projektet må siges at have udført pionérarbejde. Hermed spares tunge løft og ensidige gentagne arbejder, samtidig med at anlægget får stor kapacitet.

Den nye sterilcentral vil derfor være state-of-the-art og komme til at fungere som et udstillingsvindue for Danmark som foregangsland på sterilområdet, og som en løsning, der kan eksporteres til udlandet. Projektet er et resultat af et unikt samarbejde mellem det offentlige og det private.

Bygningen bliver den første af to sterilcentraler i Region Hovedstaden, på henholdvis Rigshospitalet og Herlev Hospital. Formålet med byggeriet er bl.a. at sikre at steriliseringen af instrumenter og operationsudstyr, i fremtiden lever op til de standarder, som den danske kvalitetsmodel foreskriver.

Bygningen bliver den første af to sterilcentraler i Region Hovedstaden, på henholdvis Rigshospitalet og Herlev Hospital. Formålet med byggeriet er bl.a. at sikre at steriliseringen af instrumenter og operationsudstyr, i fremtiden lever op til de standarder, som den danske kvalitetsmodel foreskriver.

Rigshospitalets sterilcentral kommer til at dække Rigshospitalet, Gentofte, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, mens Herlev sterilcentral kommer til at dække Herlev, Nordsjælland, Glostrup og Hvidovre/Amager Hospital.

ref-billede

ref-billede

ref-billede

ref-billede